Tag: ยำหนัง

กับข้าวเมือง

สูตร “ยำหนัง” อาหารที่ทานได้ทุกวัย

กินอะไรดีเชียงใหม่ ชวนมาลองทำอาหารต้นตำหรับที่ใช้หนังวัวหนังควายในการทำอาหารอย่าง “ยำหนัง” หรือที่บางคนเรียกว่ายำหนังฮอ ซึ่งคำว่า ฮอ หมายถึงการทำให้บาง

Back To Top