Tag: สูตรแกงโฮะ

กับข้าวเมือง

สูตร “แกงโฮะ” อาหารขึ้นชื่อในภาคเหนือ

เราขอนำเสนออาหารทางภาคเหนือที่ขึ้นชื่ออย่าง “แกงโฮะ” ที่มาของแกงนี้อย่างที่ทุกคนเรียกกัน คำว่า โฮะ หมายถึงการนำเอาอาหารหลายอย่างมารวมกัน

Back To Top