Tag: แกงกระด้าง

กับข้าวเมือง

สูตร “แกงกระด้าง” อาหารล้านนาในฤดูหนาว

กินอะไรดีเชียงใหม่ขอนำเสนอ ‘แกงกระด้าง’ บางคนอาจจะเรียกว่าแกงหมูหนาว ที่เรียกแบบนี้เพราะแกงนี้จะมีให้รับประทานในช่วงฤดูหนาว แต่ปัจจุบันสามารถหาทานได้ทุกฤดู

Back To Top